Piata de gros

O explozie de savoare in produse gustoase pentru alimentatia ta. O gama variata de fructe, legume, flori si produse lactate si din carne. 73 locuri amenajate pentru comerciantii care iti ofera toate aceste delicii. Te asteptam la cumparaturi.

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

AL PIETEI DE GROS - SC PIETE  S.A. TIMISOARA

 

 

Art.1.  Organizarea si functionarea Pietei de Gros Timisoara – structura de vanzare, alta decat 

piata cu amanuntul, care asigura conditiile necesare pentru comercializarea legumelor si fructelor 

si a altor produse agroalimentare.

Stabilirea Regulilor de organizare si functionare a Pietei de Gros Timisoara, au drept scop:

sprijinirea producatorilor agricoli organizati in exploatatii agricole, asociatii profesionale si interprofesionale ;

valorificarea potentialului agricol din zona ;

cresterea consumului de legume si fructe ;

cresterea conditiilor de transparenta si concurenta loiala intre participantii la piata ;

asigurarea unei protectii mai mari a consumatorilor si satisfacerea cerintelor acestora la nivel superior ;

reglementarea întregii activitati în cadrul Pietei de Gros si desfasurarea nestânjenita a acesteia;

protejarea în cadrul Pietei de Gros, a intereselor tuturor participantilor la actul de vânzare-cumparare, persoane fizice sau agenti economici; fiecare participant la actul de vânzare – cumparare din Piata de Gros trebuie sa aiba un astfel de comportament încât sa nu fie periclitata nici o persoana sau bun.

 Piata de Gros - Timisoara denumita în continuare LOCATOR functioneaza in conformitate cu reglementarile stabilite de Ordinul Nr. 250/2003 al ANIMMC, nr. 980/2003 al MAPAM, Nr.85/2004 al Ministerului Sanatatii.

 

 

Art.2. Organizarea operatiunilor comerciale în cadrul Pietei:

Piata de Gros ofera spre  închiriere, spatii comerciale agentilor economici si producatorilor particulari, denumiti în continuare CHIRIASI, asigurându-se conditii pentru pastrarea si vânzarea produselor specifice obiectului de activitate al Pietei:

fructe, struguri, fructe tropicale, citrice, legume, ciuperci, cartofi, precum si alte produse înrudite cu acestea sub forma proaspata, înghetata, uscata sau conservată;

alte marfuri convenite între LOCATOR si CHIRIAS, prin anexa la Contractul de închiriere; completarea sortimentelor de marfuri permise a fi vândute în cadrul PIETEI este exclusiv de competenta LOCATORULUI.

Pe masura dezvoltarii activitatii si fara a încalca reglementarile de la Art.2. alin (1), în incinta PIETEI îsi mai desfasoara activitatea si alti agenti economici care se ocupa cu: alimentatie publica, valorificarea  produselor alimentare si nealimentare, societate de salubrizare, cu care LOCATORUL încheie Contracte de închiriere sau conventii;  

CHIRIASII sunt obligati sa comercializeze numai produse de calitate conform normelor în vigoare. Este interzisa vânzarea si depozitarea alimentelor contrafacute, alterate care dauneaza sanatatii sau nu respecta în vreun fel normele de calitate în vigoare. 

 

Art.3. Dreptul de vânzare

Vânzarea produselor si prestarea de servicii în incinta PIETEI, este permisa exclusiv CHIRIASILOR  care au încheiat un Contract cu SC “Piete” SA Timisoara sau producatorilor care au achitat taxele necesare.

Sunt permise activitati de vânzare ocazionala  si alte manifestari similare în incinta PIETEI si pentru alte firme si/sau persoane, dar numai în cazul  în care acestea încheie un contract scris cu SC “Piete” SA Timisoara, pe o anumita perioada determinata.

Agentii economici care-si desfasoara activitatea în cadrul PIETEI (grosisti, importatori, producatori s.a.) au voie sa-si vânda marfa numai în standurile din hala pentru care au încheiat contracte cu SC “Piete” SA Timisoara sau in zonele special amenajate pentru producatorii agricoli.

În HALA se pot vinde numai mărfurile pentru care s-a închiriat standul, menţionate în Contractul de închiriere (legume, fructe).  Alte produse alimentare sau nealimentare se pot comercializa in chioscurile din incinta pietei in conformitate cu mentiunile din contractul de inchiriere. Este interzis a se comercializarea băuturilor alcoolice pentru a fi consumate pe teritoriul Pieţei, cum sunt : produse în regim de bufet, acestea se pot consuma doar la restaurantul amenajat in incinta Pietei.

Vânzarea în incinta PIETEI de gustari,  minuturi si alte preparate culinare, precum si a bauturilor alcoolice, vinului, berii, racoritoarelor si a bauturilor preparate (ceai, ciocolata calda, cafea etc.) se face în locuri special amenajate. Amplasarea automatelor comerciale (pentru tigari, bauturi racoritoare, cafea s.a.) se face numai cu aprobarea expresa a LOCATORULUI si cu perceperea unor taxe.

 

 

 

Art.4. Functionarea PIETEI

Pentru asigurarea conditiilor de functionare a PIETEI (paza si curatenie), Programul de functionare si vânzare, se stabileste dupa cum urmeaza:

Program de functionare: Luni   -  Sâmbata,  intre orele 

Program de vânzare:       Luni   -  Sâmbata,  intre orele 

Activitatile de vânzare ale CHIRIASILOR catre cumparatori nu sunt permise în afara Programului de vânzare.

Activitatile de aprovizionare comerciala ale CHIRIASILOR sunt permise numai în timpul Programului de functionare.

Aprovizionarea in afara Programului de functionare se poate face numai cu aprobarea scrisă a LOCATORULUI, prin administratorul de serviciu.

 

Art.5. Accesul în PIATA

Au acces în PIATA, în conditiile de mai jos, urmatorii:

în timpul programului de vânzare, în calitate de cumparatori, toti comerciantii en detail, en gros si/sau consumatorii colectivi (ex: societati de industrializare a legumelor si fructelor, restaurante, cofetarii, hoteluri, spitale, cantine, asociatii de întrajutorare);

în afara programului de vânzare, numai angajatii LOCATORULUI sau a firmelor specializate cu care acesta are contracte, precum si angajatii CHIRIASILOR si furnizorilor acestora;

în afara programului de functionare, numai angajatii LOCATORULUI sau a firmelor specializate care au contract cu PIATA pentru activitati de curatenie si paza;

fara a contraveni celor mentionate mai sus, LOCATORUL poate aproba accesul în PIATA si în afara programului de functionare. În acest caz, aprobarea va fi scrisa si se va mentiona numele persoanelor care au acces, orele între care au acces, precum si reprezentantul LOCATORULUI care le însoteste;

Nu au acces în PIATA, în conditiile de mai jos, urmatorii:

copiii sub 14 ani, care nu se afla sub supravegherea unui adult (adult care are acces în PIATA);

comerciantii ambulanti care vor sa valorifice produse pe teritoriul PIETEI;

persoanele care nu au nici un fel de legatura cu activitatea din PIATA;

persoanele însotite de câini, exceptând câinii persoanelor fara vedere;

căruţele si alte vehicule cu tractiune animala.

 

Art.6. Supravegherea PIETEI

Supravegherea activitatii din PIATA se va exercita de catre personalul LOCATORULUI sau cel al firmelor specializate cu care acesta a încheiat contracte.

Toate persoanele care se afla pe teritoriul PIETEI sunt obligate sa respecte dispozitiile si indicatiile supraveghetorilor.

Supraveghetorii vegheaza la buna desfasurare a activitatii din cadrul PIETEI, în spiritul prezentului regulament. Astfel,

a) sunt autorizati:

sa avertizeze acele persoane care deranjeaza linistea si ordinea, sau stânjenesc activitatea si sa le îndeparteze de pe teritoriul PIETEI.

sa efectueze controale pe teritoriul PIETEI, în limita competentelor stabilite de LOCATOR, prin prezentul Regulament. Acestia sunt obligati sa prezinte, cu ocazia controlului, legitimatii emise de LOCATOR.

să impună respectarea normelor PSI în conformitate cu legislaţia în vigoare

b) au drept competenta:

sa permita accesul în PIATA numai persoanelor prevazute la Art. 5 alin (1);

sa vegheze la respectarea prevederilor prezentului Regulament privind: Dreptul la vânzare (art.3), Functionarea PIETEI (art. 4), Accesul în PIATA (art. 6), Folosirea PIETEI (art. 6), Cu privire la vehicule si circulatia pe teriroriul PIETEI (art.8 si 9), Cu privire la curatenia PIETEI (art.10)

 

Art.7. Folosirea PIETEI

Paletii, laditele, cartoanele si alte ambalaje deteriorate sau nefolosibile (cu exceptia paletilor si laditelor refolosibile)  trebuie strânse de catre proprietari, zilnic,  pâna la încheierea programului de functionare si predate la locul de colectare. În art. 13 din prezentul Regulament, se stabilesc penalizarile percepute pentru depozitarea acestora în locuri nepermise. In cazul deseurilor si ambalajelor combustibile, CHIRIASII vor proceda la evacuarea acestora din spatiul inchiriat la locul destinat acestui scop de cate ori este nevoie, pentru a nu crea risc de incendiu.

Spatiile publice ( WC-uri publice, spatii verzi, etc.) trebuie tratate cu grija si pastrate curate.

Chiriaşii vor plăti contravaloarea reparaţiilor la instalaţiile din dotarea spaţiilor închiriate cum sunt : becurile pentru iluminat standuri, broaştele sau cheile de la uşile existente în stand, repararea pereţilor din plasă – sârmă dintre standuri, robineţii de la conductele de apă, sistemele de închidere a uşilor de la standuri sau boxe frig, orice deteriorare a pereţilor sau uşilor de la standuri etc.

Fiecare CHIRIAS este obligat sa detina în fata standului panouri care sa indice numele societatii într-un mod clar si inteligibil pentru clientii vizitatori. Pentru plasarea unor elemente de reclama, panouri si firme, sau a altor materiale pe peretii exteriori, porti, stâlpi etc. este nevoie de aprobarea scrisa a LOCATORULUI.

Obiectele gasite trebuie predate supraveghetorilor PIETEI sau portarilor.

CHIRIASII si angajatii lor sunt raspunzatori de respectarea pe teritoriul PIETEI a Normelor PSI stipulate de Normativele 

in vigoare (Legea 212/1997 privind apararea impotriva incendiilor, Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998 privind Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor etc.), a Legii nr. 90/1996, a Normelor de Protectie a muncii, stipulate de legislatia si normativele în vigoare si a altor legi sau normative pe linie P.S.I. si de Protectia Muncii. 

CHIRIASII sunt raspunzatori de consecintele nerespectarii Normelor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si a legislatiei privind protectia muncii de catre angajatii proprii sau de persoanele care presteaza activitati in spatiul inchiriat.

CHIRIAŞII sunt obligaţi să respecte Normele, Normativele şi Legislaţia în vigoare pe linie PSI şi Protecţia Muncii pe suprafaţa standului închiriat.

CHIRIAŞII sunt obligaţi să se doteze pe linie PSI cu mijloacele necesare în conformitate cu specificul mărfurilor ce le vând.

CHIRIAŞII sunt obligaţi să obţină toate avizele PSI în conformitate cu obiectul de activitate şi specificul mărfurilor ce le vând în incinta standului închiriat.

In incinta PIETEI sunt interzise, urmatoarele:

amplasarea marfurilor peste sau în afara spatiului închiriat ;

depozitarea pe termen lung a ambalajelor si pastrarea obiectelor scoase din uz pe suprafata standului;

accesul pe acoperisul halei, fara autorizatia LOCATORULUI;

lasarea motoarelor pornite la masinile care stationeaza în incinta PIETEI;

fumatul in incinta halei comerciale;

blocarea hidrantilor de incendiu sau a tablourilor electrice cu marfuri si/sau ambalaje ;

folosirea de aparate electrice cu defectiuni sau improvizate ;

depozitarea in incinta halelor comerciale de substante inflamabile (recipienti cu carburant, combustibili lichizi etc.), de substante toxice sau periculoase  in alte conditii decat cele prevazute de lege pentru transportul, depozitarea si comercializarea  acestora si fara acordul LOCATORULUI conform art. 2, alin. (1), pct. f) din prezentul regulament;

focul deschis, sudura, folosirea de unelte, scule si dispozitive ce produc scantei (fara masuri de protectie), in incinta halei comerciale

depozitarea oricărui tip de ambalaj pe parcarea din faţa standului;

comercializarea si utilizarea oricaror materiale pirotehnice (capse, petarde, pocnitori etc.);

modificarea de catre CHIRIASI a instalaţiilor existente în PIATA. Orice instalaţie suplimentară pentru încălzit, apă etc, se va face pe cheltuiala CHIRIAŞULUI cu aprobare scrisă de la LOCATOR, iar toate avizele necesare (mediu, PSI, sanitară, autorizaţie de construcţie) sunt în sarcina CHIRIAŞULUI de obţinut.

 

CHIRIASII sunt obligati : 

sa pastreze in permanenta libere caile de circulatie, acces si evacuare, blocarea lor cu marfuri, ambalaje, mijloace de transport sau altele fiind interzisa ;

 sa pastreze stingatoarele din dotarea spatiului inchiriat in perfecta stare de functionare, la loc vizibil si usor accesibil, astfel incat in caz de nevoie sa se poata interveni nestingherit ;

sa isi instruiasca personalul propriu privind prevenirea si stingerea incendiilor, iar in cazul aparitiei unui eveniment pe aceasta linie sa participe alaturi de angajatii LOCATORULUI si de Pompierii militari la stingerea incendiului;

sa foloseasca instalatii electrice sau aparate electrice care respecta normativele pe linie P.S.I., sa execute instalatii electrice numai cu aprobarea LOCATORULUI, in conformitate cu normele si legile pe linie P.S.I. ;

pe timp friguros, sa foloseasca pentru incalzire numai calorifere cu ulei, care sa fie atestate conform legislatiei in vigoare pe linie P.S.I., iar racordarea la instalatia electrica sa fie in conformitate cu normativele pe linie P.S.I. ; toate cheltuielile eventualelor lucrari vor fi suportate de catre CHIRIAS ;

să folosească pubelele din dotare pentru gunoiul menajer, ambalajele să le depoziteze în spatiile special amenajate în acest scop ; degradarea sau pierderea pubelei va fi imputată CHIRIAŞULUI.

 

Art.8. Cu privire la vehicule:

Pentru toate vehiculele care circula pe teritoriul PIETEI, inclusiv cele folosite doar în incinta PIETEI, sunt valabile dispozitiile legale în domeniu, privind echiparea tehnica.

Spatiul destinat circulatiei în incinta PIETEI poate fi folosit doar pentru scopurile PIETEI

Cei care detin electrostivuitoare (în proprietate sau chirie, LOCATOR sau CHIRIAS), trebuie sa fie asigurati în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nu este permisa spalarea sau curatarea autoturismelor sau a vehiculelor de orice fel, decât în locuri special amenajate în acest scop.

Este interzisa gararea autoturismelor sau a  vehiculelor de orice fel, iesite din functiune, pe teritoriul PIETEI.

Este interzisă parcarea mijloacelor de transport în afara programului de functionare pe parcarea din fata standului, sau orice altă suprafaţă din incinta PIEŢEI, cu exceptia remorcilor frigorifice.

CHIRIASUL este obligat sa repare toate stricaciunile produse de propriile masini pe teritoriul PIETEI.

LOCATORUL nu îsi ia raspunderea pentru stricaciunile  produse automobilelor pe teritoriul PIETEI si pentru eventualele furturi din autoturisme.

 

Art.9. Circulatia pe teritoriul PIETEI

În incinta PIETEI, desfasurarea circulatiei este reglementata prin marcaje si semne de circulatie

Pe toate drumurile si spatiile cu trafic ale PIETEI este obligatorie respectarea prevederilor legislatiei rutiere, deoarece aceste cai sunt considerate drumuri publice.

Fiecare participant la traficul de pe teritoriul PIETEI trebuie sa se comporte astfel încât nimeni sa nu fie pus în pericol, stânjenit sau vatamat.

Sunt interzise, în incinta PIETEI:

stationarea sau parcarea pe carosabil, a autovehiculelor de orice fel; acestea vor stationa pe spatiile special amenajate si marcate corespunzator;

utilizarea zonelor de încarcare-descarcare din dreptul standurilor, pentru parcarea autoturismelor;

parcarea în incinta PIETEI, în afara programului  de functionare, a  masinilor proprietate personala ale CHIRIASILOR, precum si ale personalului acestora;fac exceptie vehiculele parcate în baza unui contract separat, încheiat cu LOCATORUL; 

parcarea autovehiculelor in zone sau spatii care nu sunt destinate parcarii; 

(5)   Viteza de circulaţie pe teritoriul PIEŢEI este de 20 km/h.

 

Art.10. Cu privire la curatenia PIETEI:

Comertul cu alimente necesita o curatenie deosebita. Murdaria de orice fel – în special aruncarea deseurilor în locuri nepermise – încalca regulile de curatenie si igiena si pot aduce sactiuni grave, mergând pâna la interzicerea accesului în PIATA a celor care se fac vinovati.

Este interzis CHIRIASILOR si vizitatorilor sa aduca în incinta PIETEI deseuri si/sau orice tip de reziduuri.

CHIRIASII sunt raspunzatori de realizarea si pastrarea curateniei în spatiile închiriate, inclusiv rampele de incarcare si descarcare.

CHIRIASII trebuie sa se ocupe, pe cheltuiala proprie, de îndepartarea marfurilor stricate. Aceste marfuri vor fi- pe cât posibil- îndepartate contra cost de catre LOCATOR. LOCATORUL are dreptul sa perceapa taxe pentru murdarire sau îndepartarea gunoiului. Aceste lucruri sunt valabile si pentru cei care folosesc PIATA. În caz de încalcare repetata a prevederilor prezentului paragraf, LOCATORUL are dreptul sa interzica accesul în PIATA a persoanelor vinovate. Daca sunt necesare masuri speciale – în ceea ce priveste îndepărtarea deseurilor – acestea trebuie discutate în prealabil cu LOCATORUL. Dupa curatirea PIETEI de catre LOCATOR este interzisa asezarea de catre CHIRIASI  a deseurilor în fata sau în spatele standurilor pentru a fi ridicate.

CHIRIAŞII sunt obligaţi să spele cu apă spaţiul închiriat şi parcarea din faţa standului aferentă standului.

CHIRIAŞII nu au voie să lipească pe pereţii halei afişe sau orice fel de pliant. Acestea se pot lipi doar cu aprobarea LOCATORULUI.

CHIRIASII sunt obligati sa respecte Normele fitosanitare privind combaterea daunatorilor. 

CHIRIAŞII sunt obligaţi să nu aducă, să nu îngrijească sau să atragă în PIAŢĂ animale ca : pisici, câini, etc.

 

Art.11. Cu privire la paza CHIRIASILOR si ale clientilor PIETEI

CHIRIASII cât si clentii PIETEI, (persoane fizice si juridice), in timpul programului de functionare, raspund de paza juridica si materiala a lucrurilor (bunuri mobile) pe care le detin în proprietate sau în folosinta pe teritoriul PIETEI (conform art.1000 alin 1 Cod Civil Român).

 

Art.12. Dispozitii  speciale de folosire a PIETEI:

Folosirea PIETEI si a instalatiilor aferente se face pe riscul propriu. Cei care întrebuinteaza PIATA se fac raspunzatori de toate stricaciunile care sunt produse de ei sau de personalul lor.

În afara Programului de functionare  se va cupla un sistem de alarma automata pentru prevenirea efractiei, concomitent cu asigurarea de LOCATOR a personalului de paza. LOCATORUL nu îsi asuma nici o raspundere pentru siguranta si integritatea lucrurilor si a marfurilor  aduse de cei care utilizeaza PIATA. Constatarea eventualelor furturi si recuperarea eventualelor pagube sunt de competenta organelor legale care vor fi sesizate imediat.

 

Art.13.Penalitati pentru încalcarea Regulamentului de organizare si functionare a PIETEI (aplicabile numai CHIRIASILOR):

Încalcarea prevederilor Art.3 alin. (3) care interzice comercializarea marfurilor din standurile închiriate întâmplator, pentru depozitarea pe termen scurt a unei cantitati de marfa mai mare decât capacitatea standului  se sanctioneaza cu  o penalitate contractuala in valoare de 300 RON.

Încălcarea prevederilor Art.3 alin. (4) se sanctioneaza cu o penalitate contractuala in valoare de 300 RON.

Încalcarea prevederilor Art.7 alin. (1) privind strângerea si depozitarea  de catre CHIRIASI  a ambalajelor, se sanctioneaza cu  o penalitate contractuala în  valoare de 300 RON.

Încalcarea prevederilor Art.7 alin. (7) literele a) si b) privind amplasarea marfurilor în afara spatiului închiriat, respectiv depozitarea pe termen lung a ambalajelor si a obiectelor scoase din uz, pe suprafata standului, se sanctioneaza cu  o penalitate contractuala in valoare de 150 RON/zi.

 

Încalcarea prevederilor Art.7 alin. (7) litera c) privind accesul pe acoperisul halei fara acordul LOCATORULUI,  se sanctioneaza cu  o penalitate contractuala in valoare de 300 RON

Încalcarea prevederilor Art.7 alin. (7) litera d), privind lasarea motoarelor pornite la m.asinile care stationeaza în incinta PIETEI, se sanctioneaza cu  o penalitate contractuala in valoare de 150 RON. 

Încalcarea prevederilor Art.7 alin. (7) litera e), se sanctioneaza cu  o penalitate contractuala in valoare de 10 RON .

Încalcarea prevederilor Art.7 alin. (7) literele f), g) si h), se sanctioneaza cu  o penalitate contractuala in valoare de 50 RON.

Încălcarea prevederilor Art.7 alin. (7), litera j) se sanctioneaza cu o penalitate contractuala in valoare de 300 RON.

Încalcarea prevederilor Art.7 alin. (7), litera k) se sanctioneaza cu o penalitate contractuala in valoare de 500 RON iar abaterea se repetă, se poate desface contractul de închiriere în mod unilateral de către LOCATOR.

Încalcarea prevederilor Art.8 alin. (4) si (5) privind spalarea sau curatarea autovehiculelor în locuri neautorizate din PIATA, respectiv, gararea pe teritoriul PIETEI, a autoturismelor sau a vehiculelor iesite din functiune, se sanctioneaza cu  o penalitate contractuala in valoare de 300 RON.

Încalcarea prevederilor Art.8 alin. (6) implica facturarea de catre LOCATOR a costului parcării la un tarif reprezentand  3 RON/mp/zi, exclusiv T.V.A..

Încalcarea prevederilor Art.9 alin. (4) literele a), b) si c) privind stationarea sau parcarea  pe carosabil a autovehiculelor, utilizarea zonelor de încarcare-descarcare din dreptul standurilor, pentru parcarea autoturismelor, respectiv parcarea în incinta PIETEI, în afara programului de functionare a masinilor proprietate personala ale CHIRIASILOR, precum si ale personalului acestora, se sanctioneaza cu  o penalitate contractuala in valoare de 300 RON. 

Încalcarea prevederilor Art.10 alin. (2), privind introducerea în PIATA a deseurilor si/sau a orice tip de reziduuri, se sanctioneaza cu  o penalitate contractuala in valoare de 500 RON.

Incalcarea prevederilor oricarui alt articol din prezentul regulament se sanctioneaza cu  o penalitate contractuala in valoare de 100 RON.

Încalcarea prevederilor Art.10 alin. (5) se sanctioneaza cu o penalitate contractuala in valoare de 150 RON.

Încalcarea prevederilor Art.10 alin. (7)  se sanctioneaza cu o penalitate contractuala in valoare de 150 RON pentru fiecare constatare făcută chiriaşului.

Incalcarea repetata sau refuzul nejustificat de a respecta prevederile prezentului regulament atrag, dupa caz,  aplicarea de sanctiuni administrative, ce pot merge pana la rezilierea contractului de inchiriere, sau aplicarea de sanctiuni penale.

 

Art.14. Intrarea în vigoare si modificarea Regulamentului de organizare si functionate a PIETEI

Regulamentul de Organizare si Functionare a Pietei de Gros Timisara, intra în vigoare la data ……………... Prezentul Regulament va fi insusit de fiecare CHIRIAS la data semnarii Contractului de închiriere.

Regulamentul va fi afisat într-un loc special amenajat si trebuie respectat de toti utilizatorii Pietei.

LOCATORUL se obliga sa nu aduca nici un fel de modificari la prezentul Regulament, care sa îngradeasca drepturile CHIRIASILOR, garantate de legislatia româna în vigoare.

 

 

 

 

                                                 

 

         Director General

          ing.Victor Stefan

Formular

piete sa

Orar

Va informam in legatura cu orele de acces in piata care prezinta interes pentru dumneavoastra.
piete sa

Pret bilet mese

Va furnizam datele necesare si tarifele pentru a deveni unul dintre colegii nostrii ca si comerciant.
piete sa

Info

Va asistam cu informatii despre locurile de parcare disponibile si mijloacele de transport cu care puteti ajunge la destinatia vizata.
piete sa

Formular

Pasii necesari pentru a-ti incepe afacerea alaturi de noi sunt la un click distanta.
o poza