Documente - Conducere

Ioan Nasleu  –  C.V.   –   Declaratie Avere   –   Declaratie Interese
Ulucian Petre  –  C.V.   –   Declaratie Avere   –   Declaratie Interese
Sames Dan Ion  –  C.V.   –   Declaratie Avere   –   Declaratie Interese
Stefan Victor  –  C.V.   –   Declaratie Avere   –   Declaratie Interese
Luminita Gabriela Napau  –  C.V.   –   Declaratie Avere   –   Declaratie Interese
Iepan Flaviu Nelu  –  C.V.   –   Declaratie Avere   –   Declaratie Interese
Calescu Mihaela Maria  –  C.V.   –   Declaratie Avere   –   Declaratie Interese
Bobic Narcis Sabin  –  C.V.   –   Declaratie Avere   –   Declaratie Interese

Documente interne

Codul de etica al Consiliului de Administratie la Societatea Piete S.A. Timisoara  
Codul etic si regulile de conduita al personalului din cadrul Societatii Piete S.A. Timisoara
Raport al Consiliului de Administratie al Societatii PIETE SA Timisoara pentru bilantul contabil la 31.12.2019
Raport audit 2019
Raport de gestiune la 31.1.2.2019
Situatii financiare anuale 2019
Lista directori si administratori actualizata
Hotararea A.G.A. nr. 1 din 07.05.2020
Hotararea A.G.A. nr. 2 din 17.06.2020
Hotararea A.G.A. nr. 3 din 17.06.2020
Hotararea A.G.A. nr. 4 din 17.06.2020